Skip to main content
  • Współpraca organizacji pozarządowych z powiatu siedleckiego

    Federacja Organizacji Pozarządowych Powiatu Siedleckiego

    Wspólnie dla rozwoju NGO w Powiecie Siedleckim!
dla NGO
dla NGO

Zapraszamy do współpracy stowarzyszenia, fundacje, związki stowarzyszeń, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne działające na terenie gmin powiatu siedleckiego i miasta Siedlce.

dla Biznesu
dla Biznesu

W biznesie nie tylko chodzi o pieniądze, ale również wsparcie lokalnej społeczność dzięki której możemy prowadzić działalność, rozwiązując problemy swoich klientów. Razem możemy ich rozwiązać więcej!

dla Samorządu Lokalnego
dla Samorządu

Zapraszamy do współpracy przy organizacji konsultacjach społecznych i tworzonego prawa. Wspólnie możemy zrobić więcej dobrego dla mieszkańców i członków zrzeszonych w organizacjach pozarządowych.

Dlaczego warto?


Dołączyć do FOPPS!

Nic o nas bez nas, NGO współdecyduje

Będziemy delegować przedstawicieli do grup roboczych i komisji konkursowych decydujących o przyznawaniu pieniędzy dla NGO.

Współpraca z samorządem lokalnym

Zainicjujemy powstanie gminnych rad senioralnych i młodzieżowych oraz powiatowej rady pożytku publicznego.

Szkolenia i warsztaty z ekspertami

Udział w szkoleniach stacjonarnych i webinarach online z ekspertami pozwolą poszerzać wiedzę własną i organizacji.

Wsparcie prawne w sporach z JST

W przypadku konfliktu NGO z samorządem terytorialnym możesz liczyć na pomoc prawną świadczoną przez naszych partnerów.

Wpływ na tworzone prawa dotyczącego NGO

Konsultowanie uchwał podejmowanych w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego i Grupie Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego

Doradztwo i konsultacje księgowe

Otrzymasz doradztwo księgowe przy rozliczaniu projektów i wsparcie przy bieżących rozliczeniach podatkowych.

Partnerstwo przy pozyskiwaniu pieniędzy

Łatwiejsze pozyskiwanie środków finansowych na funkcjonowanie organizacji i realizację celów statutowych federacji i jej członków.

Wsparcie informatyczne i medialne

Otrzymasz wsparcie informatyczne oraz dodatkową promocję działalność za pośrednictwem portali internetowych federacji.

Zapisz się na newsletter.

497

reprezentowanych członków

16

organizacji współtworzących

13

gmin obszaru działalność

2

miasta obszaru działalność